सरकार कोणाचेही येवो,शाश्वत विकासाची व सर्वसामान्य माणसाला स्वाभिमानानं जगण्याची हमी देईल का.?