पुस्तक परीक्षण : मलिक अंबर - सर्वहाराचा मुक्तीदाता..